Choose language "English" Choose language "German" Choose language "French" Choose language "Dutch" Choose language "Spanish" Choose language "Polish" Choose language "Italian" Choose language "Bulgarian"

Prawa autorskie

Wszystkie materiały znajdujące się w magazynie Indigo oraz na stronie internetowej chronione są prawem autorskim: artykuły, ilustracje, zdjęcia, tłumaczenia i programowanie. Aby użyć którykolwiek z tych materiałów, należy wcześniej napisać prośbę do redaktora naczelnego.

Czy wiesz

indigo tworzone jest przez ponad 100 profesjonalistów z całej Europy. Robią to w ramach wolontariatu, pomimo swoich innych prac zawodowych.

Projekt nie byłby możliwy do realizacji, gdyby nie wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi komunikacji, takich jak skype- darmowe telefonowanie lub dokumenty Google- udostępnianie ogólnych materiałów.

indigo istnieje w siedmiu językach, ale liczymy na następne wersje. Zespół indigo rozmawia już z grupami, które mogłyby założyć kolejne jezykowe edycje w najbliższym czasie.

Ponadto indigo może być czytane przez ponad 300 mln Europejczyków w ich rodzimych językach- naszym celem jest dotarcie do Europejczyków na całym kontynencie. indigo nie jest przeznaczone tylko dla obywateli UE, ale dla wszystkich europejskich czytelników i dla każdego chętnego.

Zespół indigo, tworząc europejski magazyn lifestylowy, odkrył wiele trudności związanych z rządami i korporacjami, które nie myślą ponad granicami. Nie sądziliśmy, że:
- niektóre duże firmy mają lokalne numery, pod które możesz dzwonić tylko z jednego kraju
- nie można zarejestrować organizacji na ogólnoeuropejskim poziomie

Read more Read more...


contact | partners | press | © indigomagazine.eu 2007-2009 | programmed by Rüdiger Scheumann | hosted by mmvi