Choose language "English" Choose language "German" Choose language "French" Choose language "Dutch" Choose language "Spanish" Choose language "Polish" Choose language "Italian" Choose language "Bulgarian"

Historia Indigo

Jako ogólnoeuropejski magazyn lifestylowy docieramy do nowej generacji młodych ludzi, którzy udowadniają, że są bardziej pro-europejscy, niż kiedykolwiek wcześniej- nasz kontynent nie jest juz  tylko plamą na mapie świata, rozpościerającą się od Lizbony do Sankt Petersburga. Oni doświadczają Europy codziennie. Mawet jeśli ich perspektywy są różne, czują się ze sobą związani poprzez wspólny europejski styl życia. Dla młodego człowieka nie ma nic dziwnego w tym, że studiuje w Anglii przez pół roku, spędza wakacje w Hiszpanii, a pracuje z ludźmi ze Szwecji czy Grecji. To sprawia, że czują się jak w domu gdziekolwiek są w Europie. To jest nowe europejskie pokolenie- porozumiewać się ponad granicami i naprzeciw odległościom dzięki telefonom komórkowym, internetowi czy podróżowaniu.

Ludzie przyzwyczająjący się do tego stylu życia mają ze sobą coś wspólnego. Czują "tęsknotę" za Europą i liczą, że znajdą sposób na wyrażenie swoich uczuć, opinii i myśli. Aby dotrzeć do serc tych młodych Europejczyków, stowrzyliśmy nowy kreatywny magazyn -indigo- istniejący w siedmiu językach.

Nowe technologie oraz wspólny styl życia omijają psychiczne ograniczenia i geograficzne granice. Po raz pierwszy, dziennikarze z całej Europy mają możliwości pracowania wspólnie nad jednym magazynem i stworzyć rzeczywiste medium dla swoich europejskich rodaków.


contact | partners | press | © indigomagazine.eu 2007-2009 | programmed by Rüdiger Scheumann | hosted by mmvi